Kandidaat huurder

Ter voorbereiding van een bezoek vragen wij u onderstaande gegevens in te vullen.
Bij ontvangst van deze fiche contacteren wij u om een bezoek in te plannen. Alvast bedankt.

  Adres huurpand

  Gezin

  Naam*

  Huidig adres*

  Sinds wanneer*

  Tel/gsm*

  Naam partner*

  Huidig adres*

  Sinds wanneer*

  Tel/gsm*

  Aantal kinderen + leeftijden*

  Huidige verhuurder(s)*

  Adres + tel/gsm*

  Werk

  Werkgever*

  Functie*

  Sinds wanneer

  Netto inkomen*

  Werkgever partner*

  Functie*

  Sinds wanneer*

  Netto inkomen partner*

  Bij te voegen

  Kopie identiteitskaarten (voor- en achterzijde)

  Inkomstbewijzen van 3 maanden

  Het in vullen van dit formulier verplicht geen enkele partij tot enige verbintenis. Deze gegevens worden enkel verwerkt in het kader van een verhuring en voor geen andere doeleinden gebruikt. Ze worden met de nodige discretie behandeld.