⚠️Preventiemaatregelen BRAND
 
Er worden door de maatschappijen frequenter controles uitgevoerd op het toepassen van de preventiemaatregelen in het kader van de brandverzekering. De maatregelen kan u terugvinden in de bijzondere voorwaarden van uw polis.
Graag sommen wij de algemene en belangrijkste maatregelen even voor u op:
 
⚡️ Conformiteit van de elektrische installaties met de wettelijke voorschriften. De keuring moet elke 5 jaar opnieuw gebeuren;
🧯 Basisuitrusting blusmiddelen. Één ABC-poederblusapparaat te voorzien per 150m², met een minimum van twee apparaten per verdieping. Al de aanwezige blusmiddelen moeten het voorwerp zijn van een onderhoudscontract met jaarlijks nazicht;
📢 Rookmelders. De plaatsing van rookmelders in onder andere particuliere woningen is bij wet verplicht;
🔦 Noodverlichting en duidelijk zichtbaar evacuatieplan beschikbaar;
🚭 Specifieke preventiemaatregelen: niet roken in stooklokaal, geen opslag van materialen in stooklokaal, etc.
 
‼️ EXTRA TIP: brandbaar en licht-ontvlambaar materiaal bewaart u best in een aparte ruimte. Denk hierbij ook aan batterijen en elektrische toestellen!
 
Als makelaar zijn wij uw steunpilaar bij schadegevallen maar VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN!
Team Contact Groep
Terug naar overzicht